VOOR

L. is een 48-jarige man die reeds  18 jaar te Zandhoven woont.
 
In Maart 2020 was hij betrokken bij een ongeval met de fiets, waardoor Leslie
een tetraplegie C5 heeft en volledig rolstoelafhankelijk is.
 
Na een revalidatieprogramma in het UZ te Gent, wou hij graag terug naar zijn woning verhuizen.
Zijn twee kinderen, familie, vrienden en gespecialiseerde zorg, kunnen deze terugkomst naar huis voldoende ondersteunen.
 
Uiteraard was de huidige woning niet voldoende geschikt om deze zorg comfortabel en ergonomisch te laten verlopen.
Bovendien is het van belang om de woning zó in te richten dat Leslie er zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Na het eerste huisbezoek van onze ergotherapeute, kwamen duidelijke knelpunten naar boven : 
- toegang tot de woning : aanwezigheid van een hoge drempel
- huidige slaap- en badkamer zijn te klein om er te circuleren met een elektronische rolwagen 
- breedte van de deuren
- toegang tot de tuin via de veranda : groot hoogteverschil

 

Tuinzijde woning

VOORBEREIDING

Samen met de ergotherapeute van het UZ Gent, zijn we na veel overleg gekomen tot onderstaand plan.
De huidige slaap- en badkamer zijn intact gebleven. Deze konden niet groter gemaakt worden en waren bovendien niet naast elkaar voorzien. Voor het gebruik van een tilrail is dit wel aangewezen.

Door de slaap- en badkamer in de garage te voorzien, beschikt L. over voldoende ruimte om er te circuleren en om er verzorgd te worden.


 

volledig plan
plan voorstel