Plaatsen van een platformlift type Hydrolift

VOOR

Onderstaande afbeelding toont mooi hoe ontoegankelijk een woning kan zijn. 
Doordat meneer gebruik dient te maken van een elektronische rolwagen, kwam de vraag al gauw om hier een oplossing voor te bieden.
Het wegwerken van de trapjes was noodzakelijk.

trap voor plaatsen hydrolift
lift boven zijaanzicht

NA

Wij hebben ervoor gekozen een platformlift te voorzien. Deze is van het type hydrolift. Dat wil zeggen dat deze bij niet gebruik helemaal verzonken ligt in de vloer.
Bij gebruik van de lift zorgen de opstaande randen voor extra beveiliging tegen het accidenteel afrijden.
Wanneer meneer bovenkomt met de lift, opent het deurtje automatisch. Hierdoor kan meneer deze lift zelfstandig gebruiken.

Bijkomend werden er nieuwe trapjes voorzien zodat niet iedereen de lift moet gebruiken.