Strobbe Icon

Blog

Strobbe Mobility Solutions

Premies woningaanpassingen

money 2724245 1920

Je woning aanpassen en renoveren gaat veelal gepaard met het recht op het verkrijgen van een aantal premies.  Zowel de verschillende overheden, de netbeheerders, de gemeenten als de provincies geven premies. Of je in aanmerking komt voor een premie of voordeel hangt af van een aantal voorwaarden. Die voorwaarden zijn specifiek per premie.
Strobbe Mobility Solutions helpt je graag hiermee op weg !

We geven je alvast een kort overzicht van de mogelijkheden:

De Vlaamse aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een tegemoetkoming van het Vlaams Gewest voor een persoon OUDER DAN 65 JAAR, al dan niet voor uzelf, partner of een inwonende oudere. Het betreft het voorzien van technische hulpmiddelen en/of het realiseren van verbouwingen/aanpassingen om de woning toegankelijker te maken. 
Bij de controle op de inkomensvoorwaarde baseert Wonen-Vlaanderen zich op meest recente aanslagbiljet dat beschikbaar is. In de praktijk zal dit meestal het inkomen van 2 jaar voor de aanvraagdatum zijn, maar ook inkomens van 3 jaar of 1 jaar voor de aanvraagdatum kunnen dus voorkomen.
Het inkomen van de 65-plusser voor wie de aanpassingswerken zijn uitgevoerd (en eventueel de gehuwde of wettelijk samenwonende partner) bestaat uit de som van:

het gezamenlijk belastbaar inkomen
het afzonderlijk belastbaar inkomen
het leefloon
de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt)
het beroepsinkomen uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2021 mag dit inkomen niet hoger zijn dan:

31.870 € voor een alleenstaande
44.620 € voor een 65-plusser met 1 persoon ten laste (eventueel te verhogen met 3.570 € per bijkomende persoon ten laste)
44.620 € voor koppels, eventueel te verhogen met 3.570 € persoon ten laste


De renovatiepremie

U kunt de renovatiepremie krijgen voor het renoveren van een bestaande woning, of het realiseren van een nieuwe woning door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur tot woning) of opsplitsing (verbouwen van een afgesplitst deel van een bestaande woning). De woning of het gebouw moet op de datum van de aanvraag minstens 30 jaar oud zijn, en moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.
Een aanvraag voor deze overkoepelende renovatiepremie is mogelijk vanaf 1 februari 2019.
Voor aanvragen vanaf 1 januari 2021 mag u als bewoner in 2019 niet meer verdiend hebben dan:

44.620 euro voor een alleenstaande
63.740 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste
63.740 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste

Het inkomen van 2 jaar geleden heeft betrekking op de som van:

a) het gezamenlijk belastbaar inkomen;
b) de afzonderlijke belastbare inkomsten;
c) het leefloon;
d) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan de personen met een handicap;
e) de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming van VAPH moet u voldoen aan enkele voorwaarden. U moet door het VAPH erkend worden als persoon met een handicap en jonger zijn dan 65 jaar op het moment dat u een aanvraag indient.

Bij een erkenning hebt u recht op een tussenkomst voor zowel hulpmiddelen als voor woningaanpassingen. Ook hierbij begeleidt Strobbe Mobility en werken we hiervoor nauw samen met ziekteverzekeraars (mutualtiteiten), verzekeringsmaatschappijen en de Multidisciplinaire Teams (MDT) die u dossier helpen beoordelen.  
Strobbe Mobility Solutions werkt volgens de DERDE BETALINGSREGELING  waarbij  u ons de toestemming geeft om rechtstreeks aan het VAPH te factureren.  Op die manier hoeft u de bedragen die worden terugbetaald  niet voor te schieten.


Ook sommige gemeentes verlenen aanvullende premies. 
Ben je beschermde afnemer ? Dan heeft u recht op een aantal verhoogde premies. 

Wanneer je samen met Strobbe Mobility Solutions je woning aanpast naar ouderdom of beperking, kijken wij samen met jou op welke premies jij recht hebt. Bovendien helpen we jou om de aanvragen in orde te brengen.